Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Szolgáltató adati

Név: MeMedia Media Group Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Gölöncsér utca 40. (Nem átvételi pont, nem üzlethelység!)
Levelezési cím: 2534 Tát, Szent István út 54.
Adószám: 29023691-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-379345
E-mail: info@memedia.hu
Telefonszám: +36-20/477-2636 (H-CS 10-16)


Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft.

A Vevő és egyéb felhasználó

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével Eladóval adásvételi szerződést köt.
Egyéb felhasználó: aki a weboldalon regisztrál vagy hírlevél küldéséhez hozzájárul.

Szerződéskötés

Az Eladó shop.memedia.hu honlapján található tartalom egy kötetlen kínálat az Eladótól való vásárlásra. A termékek ára, lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre. A megrendelés a shop.memedia.hu webáruházon keresztül történik. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

A kitöltött megrendelési lap interneten való elküldésével a Vevő egy kötött ajánlatot tesz egy vételi ill. egy szállítói szerződés megkötésére. Az ajánlat elfogadása esetén az eladó e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelést.

Szállítási feltételek

Személyes átvételre nincs lehetőség!

Szállítást csak belföldi címre vállalunk. A szállítás egy az Eladó által választott szállítón keresztül történik, mely jellemzően a GLS Hungary Kft.. A szállítás díját a Vevőnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket megtalálja a shop.memedia.hu oldalon. A futárszolgálat a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi.

A szállítás legfeljebb 14 napon belül történik, de rendszerint a termék pár napon belül kiszállításra kerül.

A futárszolgálat kétszer kísérli meg a termékek kézbesítését. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. A harmadszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben a Vevő a második sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a megrendelt termékek árát és kézbesítésének költségét (beleértve a kettő alkalommal sikertelen kézbesítés költségeit is) nem utalja át az Eladó számlájára, az Eladó a szerződéstől elállhat.

Amennyiben a megrendelt termék a szerződéskötéstől számított 14 napon belül nem kerülne kiszállításra, az eladó a határidő lejártáig írásban értesíti az ügyfelet. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, amit részünkre szintén írásban kell közölnie.

A vevő a késedelmes teljesítés következtében kártérítésre nem jogosult.

A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Árak

A webáruházban szereplő árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót és az összes ide vonatkozó adónemet. A Vevőt terheli a termék árának, valamint kiszállítás esetén a szállítási költségnek megfizetése. A szállítási költség mértéke a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket és az árakat megtalálja a www.shop.memedia.hu oldalon.

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Eladó automatikus visszaigazolást küld.

Fizetési lehetőségek

A fizetési mód a Vevő választása alapján lehet utánvét, átutalás vagy helyszíni átvételkor történő befizetés, illetve bankkártyás fizetés. Az Eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően, korlátozni.

Amennyiben a Vevő által választott fizetési mód, az eladó szerződés szerinti teljesítése mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, a Vevő köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni.

Az Eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.

A Vevő nemfizetése esetén az Eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.

Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.Utánvétes fizetés - Rendelésének végösszegés rendezheti a futárnál is készpénzben, illetve bankkártyával egyaránt. A kiszállítást a GLS Hungary Kft. futárszolgálat végzi.

Paypal fizetés -

Online bankkártyás fizetés – Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
– MasterCard
– Maestro
– Visa
– Visa Electron
– American Express

Szavatosság

Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, a Vevő a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vevő köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az Eladó a szállítást követően megtéríti a Vevő ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.

Amennyiben minőségi hibát észlel, kérjük minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén.

Rendelés lemondásának feltételei, elállási jog

A vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvételi pont: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 4.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését.

Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Vevő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.

Korlátozott felelősség

Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

Technikai eltérések

A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

Adatvédelem

Az Eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni. Adatvédelmi tájékoztatónkat külön menüpontban érheti el.

Jogi hézagok és kiegészítések

Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Adatkezelési tájékoztató
Ki gyűjti a személyes adatokat?

Az ön adatait a MeMedia Media Group Kft. gyűjti.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint Ön személyes adatok nélkül is hozzáférhet webáruházunkon található tartalmakhoz, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg webáruházunkból történő rendelés esetén az adatvédelmi tájékoztatót, valamint az általános szerződési feltételeket.

Az alábbi személyes adatok kezelést történik:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév+adószám, egyéb kapcsolattartó megadása esetén a neve telefonszáma, elérhetősége
 • telefonszám
 • szállítási cím, levelezési cím, székhely címe
 • e-mail cím
 • rendszer információk
 • vásárlás/regisztráció dátuma

Fogalmi meghatározások:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.shop.memedia.hu) regisztrál.

Milyen célból gyűjtünk adatokat?

Az adatkezelés fő célja: a vásárlók kiszolgálása. Adait nem használjuk fel a jogszerű céloktól eltérő célokra.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett tájékoztatási kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését. (A jogszabályban előírt adatkezelések kivételével.)
Az érintett kérheti, MeMedia Media Group Kft.-t, hogy tájékoztassa a feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számítva, MeMedia Media Group Kft. legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni az érintettnek. A tájékoztatás díjmentes.
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

Az egyéni vállalkozó a személyes adatot törli, ha

 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • bíróság vagy illetékes biztos elrendelte
 • a kezelése jogellenes

Amennyiben az érintett feldolgozott adatinak a módosítását, vagy törlését kéri, értesítjük mindazokat akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbítottuk. 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett vásárló hozzájárulása, illetve az Adatvédelmi törvény megfelelő rendelkezései.

Adatbiztonság

A weboldal biztonságos szerveren üzemel, melyhez MeMedia Media Group Kft. és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. Az adatok biztonságos jelszóval védettek, személyhez kötöttek. A hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adattovábbítás: kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az adatok kezelését MeMedia Media Group Kft. végzi. Az érintettek adatainak kezelését és tárolásást más cégek is végzik, a tulajdonoson kívül. Amikor ezekkel a cégekkel osztjuk meg a személyes adatokat, kifejezetten utasítjuk őket az adatok biztonságos kezelésére, valamint arra, hogy nem használhatják saját marketinges céljaikra. (Kivéve az érintettek hozzájárulásával.)

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?


 • Google Ireland Ltd. – (Google Drive, Google Analytics, Chrome böngésző) – Felhőben történő adat és file tárolást, online dokumentum kezelés, látogatottsági statisztika szolgáltatás)
  Cégjegyzékszám: 11603307
  Adószám: IE 6388047V
  Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Telefon: +353 1 436 1000
  Webhely: https://www.google.ie/

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság - (Futárszolgálati tevékenység végzése)
  Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
  Cégjegyzékszám: 13-09-111755
  Adószám: 12369410-2-44
  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  Telefon: +36 29 886 670
  Fax: +36 29 886 610
  E-mail: info@gls-hungary.com
  Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 • Facebook Inc. - (Analytics, marketing szolgáltatások)
 • Észlény Kft. - (Könyvelés)

Cookies (Süti) kezelés

Mi az a cookie?
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Megtiltható-e a cookie-k gépemre történő telepítése, vagy a cookie-k törlése?

Természetesen, igen. Viszont fontos tudni, hogy a böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát, a jobb felhasználási élmény miatt. A böngészők beállításaiban a cookie-k visszautasíthatók, korlátozhatók, illetve letilthatók, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek.

Mi a cookie-k feladata?

 •  minőségi felhasználói élményt biztosítanak
 • megjegyzik a látogatók/vásárlók egyéni beállításait, pl. begépelt keresések, felhasználónevet stb. , így nem kell újra beírni őket
 • ezáltal megkönnyebbül, meggyorsabbul az oldal használata
 • információt gyűjtenek a látogatókról/vásárolók és arról az eszközről amivel az oldalt látogatja

Harmadik fél által megtalálható cookie-k a weboldalon:

 • Google Analytics: Az oldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics cookie-jait is. A cookie-k adatokat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, mikor látogatják, milyen készülékről, milyen oldalt néznek jelenleg. Statisztikai célokból helyeztük el weboldalunkon, így a látogatónak semmi hátránya/kára nem származik belőle. Ezek a cookie-k a látogató böngészőjében maradnak, addig amíg a látogató nem törli őket.
 • Facebook pixel, facebook analitika: Facebookon hirdetjük webáruházunkat, így az adatkezelő (jelen esetben a facebook), a Facebook pixel használatával JavaScript kódot ágyaz be, amely információkat küld a Facebooknak, amikor a felhasználó műveleteket hajt végre az oldalon. Pl. meglátogatja az oldalt, vásárol stb. A Facebook Pixel adatokat nem gyűjt, illetve nem is tárolja azokat, így csak statisztikai célokból használjuk.
 • Facebook remarketing: Célja, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára a Facebook, mint adatkezelő, reklámja elérhetővé váljon, miközben a Facebookot használja. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a Facebook remarketing adatokat nem gyűjt, illetve nem tárol.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett bármikor jogosult az alábbiakra:

 •  hozzáférést kérhet a személyes adataihoz
 • a kezelt személyes adatai helyesbítésére
 • a kezelt személyes adatainak törlését kérni
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni
 • személyes adatkezelés ellen tiltakozni
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni
 • személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását férni
 • hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén